PRESIDENT : 
Sh. RAJINDER  KUMAR GUPTA

SECRETARY GENERAL: 
Sh. AMITABH SHARMA

VICE PRESIDENT :
Sh. Col . S.C.NARANG
Sh. BHUVNESH BANGA
Sh. SHABIR WANI

TREASURER :   
Dr.  ROHIT CHOPRA

Jt SECRETARY :
Sh. RAJU DABHADE
Sh. ABHIJIT SARKAR
Sh. M.A.QADEER

EXECUTIVE  MEMBERS :
Smt. Mrs B.Soni
Sh. S.Jagraj Sahney
Sh. Mudassar Mir
Sh. Rajan Bhardwaj
Sh. Shaik Khaja